Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

Serdecznie witamy Państwa w obiekcie emotel. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obiektu.

§ 1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 9:30 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.

§ 2

 1. Życzenia przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Emotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
 3. Za pobyt opłaty są regulowane przy rezerwacji /zameldowaniu.
 4. Za nie wykorzystany pobyt obiekt nie zwraca opłaty

§ 3

 1. Osoby nie zameldowane w emotel-u po uprzednim ustaleniu z Recepcją mogą przebywać w pokoju od godz.10.00 do 22.00.
 2. Gość emotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Emotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin , wyrządzając szkodę w mieniu emotelu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników emotelu lub innych osób przebywających lub zakłócił pobyt Gości i funkcjonowanie obiektu.

§ 4

 1. W emotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług emotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Emotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 3. Dzieci na terenie obiektu nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.

§ 5

 1. Na terenie emotelu nie dopuszcza się obecności psów i innych zwierząt.

§ 6

 1. Meble i dekoracje w pokoju stanowią elementy wyposażenia.
 2. Dyrekcja prosi uprzejmie o zapoznanie się z wyposażeniem pokoju.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń emotel-u wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.
 4. Jeśli Gość podczas swojego pobytu w pokoju nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju , to po wyjeździe Gościa z obiektu, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów wyposażenia emotel-u, recepcja ma prawo obciążyć Gościa za braki w wyposażeniu.

§ 7

 1. Emotel świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji natychmiastowa reakcję.

§ 8

 1. Emotel nie odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki pozostawione w pokoju.
 2. Emotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa.

§ 9

Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięci drzwi.

 1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięci drzwi .
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§ 10

 1. Na całym obiekcie obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA; naruszenie zakazu skutkować będzie nałożeniem kary porządkowej w wysokości 600 zł.

§ 11

 1. Po zakończeniu pobytu należy zwrócić kartę wejściową w recepcji lub włożyć ją do oznaczonego niebieskiego wrzutnika przy wyjściu; w przypadku braku zwrotu karty naliczona zostanie opłata w wysokości 100 zł.

Emotel
Życzymy udanego pobytu
Dyrekcja emotel.pl